ŠLEP SLUŽBA
Naša firma A24 ASSISTANCE pruža sve vidove usluga šlep službe. Osposobljeni smo za sve vidove šlep usluga, bilo da su u pitanju putnička ili teretna vozila. Takođe smo osposobljeni za pružanje pomoći u slučaju nesreće ili kvara na putu čak i ukoliko se radi o velikim gabaritima i težinama vozila.


NAŠE USLUGE